Zpráva z II. kongresu na téma: Léčba v psychiatrii
v Ostravě

Děkujeme za Vaši podporu, účast a odborné příspěvky!

 

Vážení účastníci,

pro Organizační a Vědecký výbor i všechny organizátory bylo potěšením uvítat Vás na II. kongresu na téma: Léčba v psychiatrii, který se konal od 10. do 13. října 2013 v Clarion Congress hotelu Ostrava. Věříme, že Váš pobyt v Ostravě byl příjemný a že jste si odnesli nové poznatky z oboru i pěkné vzpomínky.

Rádi bychom poděkovali všem partnerům kongresu – společnostem Janssen, Zentiva, Servier, vystavovatelským firmám a všem Vám, kteří jste se kongresu zúčastnili. Jen díky Vám se mohl kongres vydařit.

Zároveň Vás srdečně zveme na jubilejní X. sjezd PS ČLS JEP s mottem „Budoucnost péče o duševně nemocné v souvislostech“, který se bude konat 12.–15. června 2014 ve Špindlerově Mlýně.

MUDr. Martin Hollý
president kongresu

Mgr. Barbora Vinšová
sekretariát kongresu
GUARANT International

 

• Ceny předané na kongresu

• II. kongres na téma: Léčba v psychiatrii v číslech

• Fotogalerie

 

Ceny předané na kongresu


Kuffnerova cena Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Během II. kongresu na téma: Léčba v psychiatrii v Ostravě byla slavnostně udělena Kuff­ner­ova cena za nejlepší publikaci s psychiatrickou tématikou vydanou tiskem v roce 2012.

Komise vedená prof. Zvolským ji za rok 2012 udělila Evě Češkové za monografii Schizofrenie a její léčba. Vítězka obdržela fi­nan­ční odměnu ve výši 50 000 Kč.

Cena byla předána 10. října během Slavnostního zahájeni kongresu.

Partnerem této ceny byla společnost Zentiva.

 

Heverochova medaile

Na II. kongresu na téma: Léčba v psychiatrii v Ostravě byly také uděleny Heverochovy medaile. Výbor Psychiatric­ké společnosti ČLS JEP udělil tuto medaili vybraným členům k jejich významnému životnímu jubileu za dosavadní práci v oboru psychiatrie a dlouholeté členství v Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Seznam laureátů za rok 2013 naleznete zde.

 

Čestné členství

Čestné členství Psychiatrické společnosti ČLS JEP bylo během slavnostního zahájení kongresu uděleno prof. MUDr. Alexandře Žourkové, CSc.

 

II. kongres na téma: Léčba v psychiatrii v číslech


Počet registrovaných: 460 delegátů (s doprovodem a vystavovateli 497)
Počet přítomných účastníků: 446 delegátů (s doprovodem a vystavovateli 483)
   
Platinový partner:     1 (Janssen)
Zlatý partner:     1 (Zentiva)
Partner:     1 (Servier)
Vystavovatelské stánky:   10
   
Satelitní sympozia:     3
Plenární přednášky:     2
Symposia:   32
Postery:   6 kazuistik, 27 doporučených postupů
Aktivní sdělení:   112
   
   

Udělené kredity

 
  Česká lékařská komora
počet kreditů: 24
Číslo akreditace: 0004/16/2006
Číslo akce: 33058
   
  Česká asociace sester
Délka akce: 26 hodin
Číslo akce: ČAS/KK/1568/2013
   
  Asociace klinických psychologů ČR
Číslo akce: AKP ČR-OV/OK/015/2013

 

Fotogalerie

několik fotografií ze kongresu naleznete zde.